PROBLEM DLA PRZEKSZTALCONEGO ŚRODOWISKA

„”Gaz z ropy naftowej”” lub „”APG”” stanowi problem podczas wydobywania ropy naftowej, a także dla środowiska, ponieważ wycieki, mogą nasycać obszar wydobywania.
Aby wyeliminować to zjawisko, często zapala się pochodnię, ale również doskonałą okazją może być, pod warunkiem odpowiedniego kontrolowania i zarządzania, wykorzystywanie go do zasilania urządzeń kogeneracyjnych i produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
Energia elektryczna uzyskana w wyniku kogeneracji może być użyta do zaspokajania potrzeb zakładu wydobywczego lub odsprzedana do sieci.
Energia cieplna może być używana do pierwszego oddzielania ropy naftowej w zakładzie i utrzymywania jej w stanie ciekłym podczas pompowania.

PRODUKCJA ENERGII

  • Prąd do sieci lub do zaspakajania wymagań zakładu wydobywczego
  • Ciepła woda na potrzeby zakładu wydobywczego (separacja ropy naftowej i utrzymywanie jej w stanie płynnym podczas pompowania).

ODNOŚNIKI

Petrom